Beskrivelse

Vejle er udpeget som ét af de 10 mest sårbare områder i Danmark i forhold til oversvømmelser. Med højere frekvens af høje vandstande og kraftig regn skaber det store udfordringer for både borgere og myndigheder i Vejle kommune. Kommunen gør derfor brug af sensorteknologi, som automatisk kan åbne og lukke byens nye sluser og dermed afskærme udsatte områder. Sluser med sensorteknologi har allerede betydet konkrete besparelser for borgerne, der oplever færre oversvømmelser.

Samarbejde

Vejle Spildevand og Vejle Kommune har et tæt samarbejde i dette projekt. Aalborg Universitet og DHI har også været en stor del af Smart Vand Vejle, der er finansieret af MUDP midler.

Besøg projektets hjemmeside
Implementeringsstatus
  • Planlægningsfasen
  • Pilotprojekt
  • Implementeringsprojekt
  • Fuldt implementeret
  • Stoppet før tid
Fokus - Forventet gevinst

Færre oversvømmelser, besparelser for både myndigheder og borgere.

Fokus - Realiseret gevinst

Slusen har siden indvielsen i 2017 været i brug 8 gange og dermed reddet byen fra oversvømmelser.

Kontaktperson
Jette Vindum
Mail:
Tlf: 76812216

Sidst redigeret 2019-02-01, 10:58
Jette Vindum

Redigér projektet