Beskrivelse

Horsens Kommune har i dag en udfordring med at få fremskaffet forbrugsdata for de kommunale bygninger. Specielt data vedr. vand, varme og EL er vigtige, da disse tilsammen udgør en væsentlig andel af den samlede udgift til drift af bygningerne.

Projektet skal vise om sensorteknologi kan bruges som supplement til den eksisterende dataindsamling. Viser det sig at være tilfældet, vil der være mulighed for driftsbesparelser på området.

Implementeringsstatus
  • Planlægningsfasen
  • Pilotprojekt
  • Implementeringsprojekt
  • Fuldt implementeret
  • Stoppet før tid
Fokus - Forventet gevinst

Opnå erfaringer med brug af sensorer til dataopsamling på vand, varme og EL med henblik på nedbringelse af driftsudgifterne på området.

Fokus - Realiseret gevinst

Kontaktperson
Carsten Grønborg
Mail:
Tlf: 76292505

Sidst redigeret 2018-03-27, 12:34
Carsten Grønborg

Redigér projektet