Mobilisering af en bydel med førerløs teknologi

Beskrivelse

Aalborg Øst er én af Aalborgs største og mest dynamiske forstæder. Bydelen er på en række områder præget af, at den blev planlagt i 1960’erne efter funktionalistiske principper, der skabte en trafikalt effektiv, men også fysisk og socialt skarpt opdelt bydel der gav flere borgergrupper i Aalborg Øst store mobilitets-udfordringer. Derfor var der politisk i Aalborg et bredt ønske om at opprioritere en mere bæredygtig byomdannelse. På mobilitetsområdet blev løsningen førerløse mini el-busser. Formålet med forsøget er således at mobilisere en gruppe udsatte borgere, som i dag ikke er så mobile. Denne befolkningsgruppe kan være afskåret fra selv meget nære aktiviteter og kan generelt blive meget segregerede. Den førerløse bus vil højne den interne mobilitet i området og skabe et mere sammenhængende Aalborg Øst, hvor en øget mobilitet modvirker segregering og styrker den sociale kapital. Endelig vil forsøget gøre Aalborg Øst til ’first mover’ ved at teste den førerløse teknologi som et af de første steder i Danmark og dermed bidrage til et ’image boost’ af bydelen. Busserne vil køre på en 2,1 km lang strækning med 10 stoppesteder og vil i den 2-årige forsøgsperiode være gratis at benytte.

Samarbejde

Aalborg Kommune har indgået et samarbejde med Autonomous Mobility, som er leverandører af el-busserne.

Besøg projektets hjemmeside
Implementeringsstatus
  • Planlægningsfasen
  • Pilotprojekt
  • Implementeringsprojekt
  • Fuldt implementeret
  • Stoppet før tid
Fokus - Forventet gevinst

Formålet med forsøget er at mobilisere en gruppe udsatte borgere, som i dag ikke er så mobile.

Fokus - Realiseret gevinst

Her bliver jeg i tvivl om hvad det er i efterspørger.

Kontaktperson
Maria Vestergaard
Mail:
Tlf: 25202329

Sidst redigeret 2019-03-29, 11:03
Kia Hansen (kia.hansen@aalborg.dk)

Redigér projektet