Beskrivelse

Derfor tester LINC selvkørende shuttles

LINC er det største projekt med selvkørende shuttles i Danmark. Her tester vi dem i naturlige bymiljøer med daglige passagerer, som har behov for transport. Formålet er at udvikle den kollektive trafik, så den også i fremtiden er et attraktivt og grønt valg for borgerne.

Gennem testene indsamler LINC erfaringer om, hvordan driften af selvkørende shuttles er, og om hvordan passagerne oplever dem. Samtidig ønsker LINC at udvikle de selvkørende shuttles, så de i fremtiden kan yde borgerne en intelligent service, ’der kommer, når du kalder’, og kan løse borgernes udfordringer med at komme det sidste stykke fra station til arbejdsplads eller hjem.

Projektets erfaringer kan give byplanlæggere indsigt i den infrastruktur – fysisk og digitalt – som shuttles kræver. Det kan forberede byplanlæggere på, hvordan de kan indrette bæredygtige byer, som er gode at bo og arbejde i – ’livable cities’ – da de selvkørende shuttles blandt andet er støjsvage, kører på el og derfor ikke udleder skadelige partikler eller CO2.

Her tester vi de selvkørende shuttles

Shuttles testes på DTU Campus i Lyngby og i Hersted Industripark i Albertslund.

De to testområder ligger i et af Danmarks største byudviklingsområder langs Ring 3, hvor der i perioden 2018-2025 bliver anlagt en letbane. Strækningen dækker i alt ti kommuner, som den 28 kilometer lange letbane kommer til at køre igennem med stop ved 29 stationer.

Selvkørende shuttles giver nye muligheder for passagerne

Når selvkørende shuttles er forbundet til eksempelvis en station langs den nye letbane, er det muligt at skabe en bedre transport, der bringer passagererne tættere på deres rejsemål og reducerer deres rejsetid. Det gør det mere attraktivt for flere mennesker at bruge grønne og kollektive transportformer i fremtiden.

De selvkørende shuttles har potentiale til at øge letbanens rækkevidde. Ved at skabe god sammenhæng mellem de 29 letbanestationer og shuttles kan projektet bidrage til letbanens succes og omvendt.

Flere partnere står bag projektet

LINC er et projekt, der samler flere aktører på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner for at bidrage med erfaringer og viden om et nyt og innovativt område.

Partnerne i projektet er: Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, Nobina Danmark A/S, IBM Danmark ApS, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, DOLL og Gate 21. Projektet er støttet af EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA).

Samarbejde

Partnerne: Albertslund og Gladsaxe kommuner, Nobina Danmark A/S, IBM Danmark ApS, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, DOLL og Gate 21. Støttet af EUs Urban Innovative Actions.

Besøg projektets hjemmeside
Implementeringsstatus
  • Planlægningsfasen
  • Pilotprojekt
  • Implementeringsprojekt
  • Fuldt implementeret
  • Stoppet før tid
Fokus - Forventet gevinst

LINC tester selvkørende shuttles' potentiale som en first/last mile løsning ved letbanestationer i to byudviklingsområder langs Ring 3, hvor der i 2018-2025 anlægges en letbane.

Fokus - Realiseret gevinst

Projektet er i proces i forhold til at få en ansøgning godkendt i Vejdirektoratet. Test på DTU Campus Lyngby forventes opstartet i efteråret 2019.

Kontaktperson
Kenneth Jørgensen
Mail:
Tlf: 31114040

Sidst redigeret 2019-04-09, 23:54
lene.ulsted.carlsen@gate21.dk

Redigér projektet